top of page
Giải thưởng cao cấp
HÃY THAM GIA KHẢO SÁT

Quyên tặng phần thưởng của bạn
cho tổ chức từ thiện!

Bạn cảm thấy phần thưởng sẽ trở nên đáng giá hơn nếu bạn chuyển phần thưởng đó cho người thực sự cần? Bạn có thể chọn tặng lại bất kỳ phần thưởng nào mà mình nhận được trong khảo sát này cho tổ chức từ thiện và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển!

HÃY THAM GIA KHẢO SÁT
bottom of page